Liên kết được tài trợ:

Videobox

Videobox 4.2.2 Cập nhật

Videobox cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng tải về Flash video từ hầu hết tất cả các trang web video phổ biến trên internet. Videobox sẽ chuyển đổi các video sang một định dạng QuickTime bản địa vì vậy nó đã sẵn sàng để xem trên máy Mac, iPod, iPhone...