Liên kết được tài trợ:

Webware này sẽ cho phép Webmasters để thêm video trang web của họ trên Go. Điều này là mới nhất và tiên tiến nhất đến cho tất cả các trình duyệt và các trang web mà sẽ cung cấp khả năng để trang web của người sử dụng để ghi lại video và âm thanh trực tiếp...

Chương trình cài đặt tự động khi các tùy chọn Run được chọn lúc khởi động trang. Nó cũng có thể tiết kiệm đến một ổ cứng để sử dụng sau. Nó bao gồm một cửa sổ hiển thị độc lập video mà có thể được độc lập đưa vào sử dụng trang web riêng với hai dòng simle...

Have2Chat Trực tuyến Screencast (H2COS) cho phép bạn chụp một hình màn ảnh từ hoạt động trực tuyến của bạn. Bạn có thể chụp cả âm thanh và video. H2COS sẽ cho phép bạn lưu lại tất cả các hoạt động của trình duyệt của bạn vào một tập tin avi duy...

Liên kết được tài trợ:

tiết kiệm Easy video và đèn flash phim trực tuyến từ trang web bất kỳ. Khả năng chuyển đổi bất kỳ thiết bị: Android, Apple TV, BlackBerry, iPad, iPhone, iPod, Nokia, PlayStation, Windows Phone, Xbox. Tương thích với các trình duyệt sau: Google Chrome,...