Liên kết được tài trợ:

Guiffy

Guiffy 11.9 Cập nhật

Guiffy là một tệp so sánh trực quan so sánh công cụ, thư mục so sánh, và hợp nhất công cụ và thành phần. Guiffy là một ứng dụng nền tảng có sẵn trên Windows, MacOS, Linux và Unix. Tải xuống được đóng gói dưới dạng bộ dụng cụ InstallAnywhere để thiết lập...

Versions

Versions 1.3.2 Cập nhật

Các phiên bản là một công cụ cho một công việc thoải mái với subversions. Việc xem Timeline cho thấy các phiên bản gần đây, hoàn chỉnh với các cam kết ghi chép nhật ký và một danh sách đầy đủ của tập tin thay đổi. Người dùng có thể nhấp vào bất kỳ tập tin...