Liên kết được tài trợ:

CVS Manager

CVS Manager 1.0.0

CodeMiner CVS Manager là một CVS dựa trên web (Concurrent Versioning hệ thống) kho giám sát / quản lý và phần mềm báo cáo.Nó cung cấp một cái nhìn tập trung của hoạt động người dùng và tăng trưởng kho lưu trữ thông qua đồ thị trực quan và biểu đồ. Những...

TrackIt

TrackIt 1.0.0

TrackIt là mã nguồn mở đầu tiên, trang web dựa trên công cụ theo dõi dự án được thiết kế từ mặt đất lên để cung cấp tùy biến tối đa, tính linh hoạt và quan trọng nhất, hữu dụng cho các nhà phát triển. Tính linh hoạt: Sử dụng TrackIt Để đáp ứng nhu cầu của...

Sventon

Sventon 1.0 RC4

Sventon là một trình duyệt kho lưu trữ java lật đổ tinh khiết.sventon là một ứng dụng Java web bằng văn bản cho các trình duyệt kho Subversion sử dụng một trình duyệt web thông thường.sventon là rất dễ dàng để cài đặt, tất cả bạn cần là một J2SE 5.0...

Liên kết được tài trợ:

SVN-Pusher

SVN-Pusher 0.03001

SVN-Pusher là một mô-đun Perl cho phép một để tuyên truyền changesets từ một kho lưu trữ Subversion đến khác.Cài đặt:Bạn cần phải lật đổ 0.37.0 phát hành hoặc mới hơn, với các ràng buộc perl hỗ trợ để sử dụng SVN :: Push.SVN :: đẩy sử dụng các module perl...

Liên kết được tài trợ:

JGit/EGit

JGit/EGit 0.3.1

JGit / EGit là một plugin Eclipse để làm việc với kho Git.Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản phổ biến được thiết kế để xử lý các dự án rất lớn với tốc độ và hiệu quả; nó được sử dụng chủ yếu cho các dự án nguồn mở khác nhau, đặc biệt nhất là hạt nhân...