Liên kết được tài trợ:

ChipEasy

ChipEasy 1.4.5

ChipEasy cho phép kiểm tra các thiết bị USB PID, VID, SN, nhà sản xuất, tên sản phẩm, USB chip điều khiển thiết bị và xem USB thiết bị bộ nhớ flash và firmware thông tin và MaxPower. Chủ yếu được sử dụng để kiểm tra các USB flash chip điều khiển thiết bị...

Widcomm.zip

Widcomm.zip 1.2.1.20

Gói này hỗ trợ các mô hình trình điều khiển sau đây: Bluetooth multiport Module by Compaq IBM USB Bluetooth Ultraport đun TDK USB Bluetooth Adapter BLU03-001-00 IBM tích hợp USB Bluetooth Device Ericsson BV USB Bluetooth Device Ericsson USB...

Liên kết được tài trợ:

HP EWS UPD

HP EWS UPD 1.0.0.1

Gói này hỗ trợ các mô hình trình điều khiển sau đây: HP EWS UPD Yêu cầu : Windows NT 4 SP 6 Windows 2003 SP 1 Windows XP AMD 64-bit Windows XP 64-bit SP 1 Windows NT 4 SP 2 Windows 2000 SP 1 Windows 2003 64-bit Windows 2003 AMD...

LBP2900_R111_EN.exe

LBP2900_R111_EN.exe 2007-09-28

Nhấp chuột vào các liên kết sau đây cho các thông tin điều khiển gói readme:... / trích xuất / Readme.txt... / Win2K_Vista / Readme.txt... / Win98_Me / Readme.txtGói này hỗ trợ các mô hình trình điều khiển sau đây: Canon CAPT Device USB Canon LBP2900...

Nhấp chuột vào các liên kết sau đây cho các thông tin điều khiển gói readme:... / 48gii49Gplus_connectivity_kit_usb_drivers / Readme.txtGói này hỗ trợ các mô hình trình điều khiển sau đây: HPx9G + DEVICE Yêu cầu : Windows NT 4 SP 6 Windows 2003...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề