Liên kết được tài trợ:

jquery.simple-scroll-follow

jquery.simple-scroll-follow 2.0.3 Cập nhật

jquery.simple-di chuyển làm theo có thể giúp webmaster pin yếu tố trang nhất định vì vậy họ sẽ luôn luôn vẫn có thể nhìn thấy trong khi cuộn trang. Một hoặc nhiều yếu tố có thể được gắn ở cùng một thời điểm, và họ có thể được thực hiện "dính" cho toàn bộ...

Tablesaw

Tablesaw 2.0.3 Cập nhật

Có một vài plugins và thư viện trên, có thể đã đến đây, nhưng Tablesaw không chỉ cung cấp hỗ trợ cho việc hiển thị đúng bảng trên các thiết bị di động, nhưng cũng cho biết thêm các tính năng và điều khiển cải tiến cách thức bảng được lái và tương tác với...

jquery.tab-menu-hộp có hai cách làm việc. Một chuyển các tấm tab trên người dùng nhấp chuột, trong khi người kia chuyển các tab xem khi lơ lửng họ.Bên ngoài khung cảnh này, chỉ có một nhiều hơn, một tham số cho phép các nhà phát triển quyết định tab để...

waitMe

waitMe 1.15 Cập nhật

Được làm bằng CSS 3 chuyển đổi, các chỉ số tải sử dụng không có hình ảnh ở tất cả và có thể dễ dàng theo kiểu bằng cách sửa đổi một vài dòng CSS 3 mã (hình dạng, màu sắc, kích thước).CSS 3 là chịu trách nhiệm cho các chuỗi hoạt hình, trong khi jQuery được...

Liên kết được tài trợ:

Kalendae

Kalendae 0.5.5 Cập nhật

Can be used to select dates, date ranges and multiple selective dates. A demo is included with the download package.What is new in this release:New features: Fire DOM change when choosing date Remove container on input destroy Support for week select What...

tablesorter

tablesorter 2.25.3 Cập nhật

tablesorter giúp một nhà phát triển có một bảng HTML thông thường và chuyển đổi nó thành một thành phần lưới dữ liệu đầy đủ thổi. Lý tưởng cho cả hai bảng nhỏ và lớn cũng như, tablesorter thêm nút đặc biệt để header và footer của một bảng (nếu có) sẽ cho...

React Color Picker

React Color Picker 3.1.0 Cập nhật

Phản ứng thành phần Color Picker cho phép người dùng chọn một mã màu bằng cách nhấp vào nó trong một phổ màu.quang phổ màu này không sử dụng hình ảnh và cũng đi kèm với một chọn tông màu để dễ dàng đi qua sắc thái khác nhau của tông màu nhẹ hơn hoặc tối...

Liên kết được tài trợ:

Ion.RangeSlider

Ion.RangeSlider 2.1.2 Cập nhật

Ion.RangeSlider tạo thanh trượt UI mà người dùng có thể nắm lấy, và sau đó kéo sang trái hoặc phải với con chuột của mình. Ion Dải trượt hỗ trợ hai tay cầm thanh trượt để chọn phạm vi, nhiều thanh trượt trên cùng một trang, tiêu cực và số phân đoạn. Nó...

Brickfolio

Brickfolio 0.0.4 Cập nhật

Brickfolio hoạt động trên một nguyên tắc đơn giản. Phải mất một loạt các mặt hàng tương tự nó tìm thấy trong một thùng chứa và hiển thị chúng bằng cách sử dụng các cột.Nó sẽ cố gắng để phù hợp với các cột mà bạn có thể có trên một hàng, di chuyển các phần...

Tìm kiếm theo chủ đề