Liên kết được tài trợ:

101 Du lịch khắp nơi tốt nhất trong các ứng dụng trên thế giới sẽ giới thiệu bạn đến những nơi tuyệt vời của thế giới, và hình ảnh chất lượng cao và âm thanh sống động của thiên nhiên sẽ cung cấp cho bầu không khí của sự hiện diện trong những nơi tuyệt...

2013 Thế giới của chuyến đi mùa đông tốt nhất Đối với Hướng dẫn du lịch là một ứng dụng đơn giản cho Windows 8. Nó ứng dụng sẽ giúp bạn quyết định đi khắp thế giới với một điểm đến mới, và có được cảm hứng để lên kế hoạch chuyến đi kế tiếp của...

Liên kết được tài trợ:

25 Đi du lịch khắp nơi tốt nhất trong các ứng dụng trên thế giới sẽ giới thiệu bạn đến những nơi tuyệt vời của thế giới, những bức ảnh có chất lượng cao và âm thanh sống động của thiên nhiên. Nó mang đến cho bầu không khí của sự hiện diện trong những nơi...

Bạn có biết hình ảnh của bạn có chứa rất nhiều thông tin bao gồm cả hình ảnh vị trí chụp GPS, hãng sản xuất máy ảnh, mô hình máy ảnh, kích thước hình ảnh? Phần mềm này có thể giúp để xem tất cả EXIF ​​(Exchangeable định dạng tập tin hình ảnh) thông tin...

Advanced Map

Advanced Map 1.1 Cập nhật

Advanced Bản đồ là một công cụ làm việc trên bản đồ trực tuyến thêm các tính năng tiên tiến bằng cách sử dụng một lớp phần mềm. Về cơ bản công cụ này là một trình duyệt hiển thị bản đồ (kết nối Internet là cần thiết) trong nền và quản lý một lớp trên đầu...

Liên kết được tài trợ: