Liên kết được tài trợ:

Plagius - Đạo văn Detector là một phần mềm kiểm tra đạo văn mà phân tích các tài liệu kỹ lưỡng cho lần xuất hiện của nghi ngờ đạo văn. Nó là một công cụ đi kèm để giúp đỡ và nâng cao trình độ của công việc học tập, vì ngay cả người hâm mộ của "sao chép và...

StudyX

StudyX 6.1.2 Cập nhật

sản xuất card flash này là tuyệt vời! StudyX có 65 ngôn ngữ được xây dựng và được thiết kế để giúp học sinh (tiểu học để tốt nghiệp) và người lớn tìm hiểu sự thật nhanh hơn, giữ chân họ lâu hơn, và có nhiều niềm vui hơn khi học tập. Chương trình bao gồm...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: