Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

jquery.textarea-highlighter.js

jquery.textarea-highlighter.js 0.6.8 Cập nhật

jquery.textarea-highlighter.js có thể được sử dụng với văn bản trên một trang hoặc textareas bên trong. Nó có thể đánh dấu văn bản bằng cách làm cho nó một màu sắc nhất định, nó có thể thêm một dải màu nền cho nó, hoặc nó chỉ có thể gạch dưới nó với một...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề