Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Read Me a Book

Read Me a Book 1.5.0 Cập nhật

Nhớ đọc một cuốn sách đã được phát triển để giúp người dùng thực hiện các đoạn âm thanh từ sách để họ có thể nghe một cuốn sách bằng cách sử dụng iTunes. Cuốn sách này có thể được chia thành các phần để các clip âm thanh được kích thước hợp lý. Người dùng...

Liên kết được tài trợ: