Liên kết được tài trợ:

ExpressScribe là trình phát âm thanh cho người đánh máy sử dụng Mac OS X. Trình phát bản ghi này có tính năng phát lại tốc độ thay đổi, điều khiển bàn đạp chân, tích hợp công cụ văn bản và tự động tải các tệp âm thanh từ email, FTP hoặc mạng. Hỗ trợ định...

Liên kết được tài trợ:

Read Me a Book

Read Me a Book 1.5.0 Cập nhật

Nhớ đọc một cuốn sách đã được phát triển để giúp người dùng thực hiện các đoạn âm thanh từ sách để họ có thể nghe một cuốn sách bằng cách sử dụng iTunes. Cuốn sách này có thể được chia thành các phần để các clip âm thanh được kích thước hợp lý. Người dùng...

Liên kết được tài trợ: