Liên kết được tài trợ:

Multiple Choice Quiz Maker

Multiple Choice Quiz Maker 18.8 Cập nhật

         Trình tạo câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn là một bộ tạo tác vụ dễ dàng và tiết kiệm thời gian để tạo các bài kiểm tra và câu đố cho nội bộ hoặc liên mạng. Phần mềm tự động tạo các trang HTML với nhiều tùy chọn đa phương tiện giúp bạn cá nhân...

QuizMaker Pro

QuizMaker Pro 2019.1 Cập nhật

Một ứng dụng đầy đủ tính năng trong đó người dùng có thể tạo, quản trị, lưu trữ, tải lên, xuất và kiểm tra điểm. Các tính năng của chương trình bao gồm:  Có thể đưa vào tối đa 10 loại câu hỏi khác nhau trong một tệp bài kiểm tra duy nhất.  Câu hỏi khảo...

Liên kết được tài trợ:

phần mềm quản lý lớp học CrossTec SchoolVue cho giáo viên hướng dẫn kiểm soát của công nghệ lớp học ở tất cả các lần. Phần mềm giàu tính năng này cung cấp cho giáo viên với khả năng hướng dẫn, giám sát và tương tác với các sinh viên cá nhân, một nhóm được...