Liên kết được tài trợ:

Thay đổi: - Tích hợp bề mặt & ndash; Thiết bị hệ thống 1.1.333.0 cho phép tính năng Power Slider cải thiện cả thời lượng pin và tính năng độ sáng thích ứng.Chú thích: - Khi cập nhật bề mặt được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng được phân...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Mục được cải thiện: - Cố định vấn đề hiệu suất của WIFI - Cố định vấn đề trên Youtube - Cố định vấn đề phát sóng video Các bước cập nhật: 1. Kiểm tra phiên bản phần mềm của thiết bị của bạn 2. Tải xuống phần mềm thiết bị và Cập nhật SOP (Từ &...

Tìm kiếm theo chủ đề