Liên kết được tài trợ:

Wacom Intuos Pro Tablet Driver

Wacom Intuos Pro Tablet Driver 6.3.25-5 Cập nhật

Các cải tiến và thay đổi đáng kể đã được thực hiện đối với chức năng Bảng Điều khiển Trên màn hình, bao gồm: - Radial Menu đã được thay thế bằng cách bố trí bố trí xuyên tâm cho bảng điều khiển trên màn hình. Cài đặt Trình Radial Hiện tại sẽ được chuyển...

Thay đổi đăng nhập: - nội địa hóa của Estonia thêm- Vấn đề nhỏ khác cố định Lưu ý: - Để đề phòng nó cao được đề nghị để sao lưu tất cả các thông tin quan trọng trước khi áp dụng nâng cấp này.- Trước khi cập nhật đảm bảo rằng thiết bị được sạc đầy. Cập...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề