Liên kết được tài trợ:

TreeSize Free

TreeSize Free 4.2.2 Cập nhật

Mỗi đĩa cứng quá nhỏ nếu bạn chỉ cần chờ đợi đủ lâu. TreeSize Free cho bạn biết không gian quý giá đã đi đến đâu. TreeSize Free có thể được bắt đầu từ menu ngữ cảnh của một thư mục hoặc ổ đĩa và hiển thị cho bạn kích thước của thư mục này, bao gồm các...

PartitionGuru

PartitionGuru 4.9.5.508 Cập nhật

PartitionGuru là một công cụ mạnh mẽ để phục hồi dữ liệu, quản lý phân vùng và sao lưu phân vùng, vì nó cung cấp rất nhiều chức năng. Quản lý phân vùng - Nó có thể tạo định dạng, thay đổi kích cỡ, mở rộng, sao lưu, phân chia, ẩn và nhân bản phân vùng, cả...

Daemon Tools Pro

Daemon Tools Pro 6.1.0.485 Cập nhật

DAEMON Tools Pro là một giả lập DVD-ROM ảo dựa trên một trình điều khiển SCSI miniport. Nó giả lập tối đa. 36 ổ đĩa DVD-ROM và làm việc với ảnh đĩa CD / DVD được tạo ra bởi nhiều chương trình ghi đĩa. Nó là rất tốt trên máy tính xách tay mà không có ổ CD...