Liên kết được tài trợ:

AI Danh sách là một hoàn toàn tự động rất trực quan tập tin Excel được sử dụng để tổ chức và quản lý danh sách mục hành động của bạn (danh sách công việc, danh sách cú đấm, danh sách kiểm tra, để làm danh sách, quản lý dự án và các đội). Danh AI sẽ tự...

Liên kết được tài trợ:

Phần mềm SPI QI Macros cho Excel là một bổ trợ Excel dễ sử dụng, giá cả phải chăng cho tất cả các nhu cầu phân tích dữ liệu của bạn. Nó vẽ biểu đồ Pareto, biểu đồ với Cp Cpk, biểu đồ hộp râu, biểu đồ phân tán và điều khiển. Nó chứa hơn 100 mẫu điền vào...

Liên kết được tài trợ: