Liên kết được tài trợ:

actiPLANS

actiPLANS 1.0

actiPLANS là một hệ thống quản lý nghỉ phép cung cấp cái nhìn rõ ràng về tiến độ công việc của công ty và cho ai và khi đang nghỉ. dữ liệu actiPLANS phép các nhà quản lý để lập kế hoạch nguồn lực và thực hiện một kế hoạch làm việc thực tế. actiPLANS là...

Tìm kiếm theo chủ đề