Liên kết được tài trợ:

Magayo Goal

Magayo Goal 1.0.2 Cập nhật

        Magayo Goal phần mềm là ứng dụng bóng đá tốt nhất với dự đoán bóng đá cho các máy tính Windows. Nó cung cấp kết quả bóng đá, đồ đạc, bàn cũng như dự đoán bóng đá và thống kê chi tiết. magayo Mục tiêu ứng dụng bóng đá sẽ phân tích các trận đấu lịch...

Liên kết được tài trợ:

Sandbagger Golf Event Organizer

Sandbagger Golf Event Organizer 2018 (b61.05) Cập nhật

Phần mềm SandBagger Personal Edition này hỗ trợ các nhà tổ chức giải đấu golf với tất cả các khía cạnh của tổ chức giải đấu golf từ đầu đến cuối và dành cho các sự kiện xã hội và công ty phi thương mại. Ứng dụng bao gồm đầy đủ cơ sở dữ liệu đăng ký đặc...

Liên kết được tài trợ: