Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

stChess

stChess 2.5

chính quyền giải đấu cờ vua cho Round Robin, KO và Swiss-giải đấu. Rất dễ dàng để sử dụng, tiêu chí cặp FIDE, và thêm cầu thủ và loại bỏ các cầu thủ trong suốt giải đấu. Tạo và tải lên các trang web từ các giải đấu của bạn (không có trong các phiên bản...

Team Scoreboard

Team Scoreboard 2.1.6 Cập nhật

Phần mềm chấm điểm đa mục đích của chúng tôi biến máy tính của bạn thành một bảng điểm đa đội ảo cho hơn 100 đội sử dụng máy tính và màn hình hiển thị mà bạn đã có. Tải bảng điểm của chúng tôi là rất tốt cho các trò chơi ghi lại nhiều đội như các trò chơi...

Liên kết được tài trợ: