Liên kết được tài trợ:

Spam Off

Spam Off 1.10

Spam Off là một obliterator chống thư rác tự động hoàn toàn được thiết kế để làm việc một cách vô hình. Các thiết lập mặc định của nó làm cho nó có hiệu quả 'phải ra khỏi hộp'. Nâng cao người dùng có thể tinh chỉnh bất kỳ của hàng chục các thiết...

ứng dụng SPAMfighter Mail Gateway không đòi hỏi bất kỳ phần cứng đặc biệt và tích hợp hoàn hảo với cơ sở hạ tầng e-mail hiện có của công ty để đảm bảo môi trường e-mail của công ty. Hệ thống phòng thủ nhiều lớp SPAMfighter Mail Gateway sẽ đảm bảo bạn...

Spamcc

Spamcc 6.1

Spamcc là một, bộ lọc thư rác mạnh mẽ an toàn. Nó có thể giúp bạn ngăn chặn thư rác và nhận e-mail từ hộp thư đến của bạn hữu ích. Spamcc tự động kiểm tra và lấy các thông điệp e-mail của bạn từ nhiều tài khoản như POP3, IMAP, Hotmail và Gmail. Với chương...

Liên kết được tài trợ:

K9

K9 1.28

K9 là một ứng dụng lọc thư điện tử mà công trình kết hợp với chương trình email POP3 thường xuyên của bạn và tự động phân loại các email gửi đến là thư rác (junk email) hoặc non-spam mà không cần duy trì hàng chục quy tắc hay cập nhật liên tục để tải...

SpamSit

SpamSit 2.2.3

SpamSit là chiếm rác công cụ phản đối. Bạn có thể chọn để phản đối với một sit-in mạng tại các trang web được quảng cáo thông qua thư rác. Bạn cũng có thể chọn để phản scam thư rác bằng cách đáp ứng với email được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Không giống...

AtomSpam

AtomSpam 1.1.1

AtomSpam làm việc lặng lẽ trong nền trong khi bạn nhận được thư của bạn, như là thư của bạn đi kèm trong mỗi tin nhắn được quét bằng cách sử dụng một tập hợp các quy định nội bộ và các bộ lọc. Cuối cùng, nếu một điệp được chuyển đi thông qua các quy định...

Liên kết được tài trợ:

Cloudmark DesktopOne

Cloudmark DesktopOne 1.8 Cập nhật

Cloudmark DesktopOne là Anti-Spam Giải pháp miễn phí để bảo vệ hộp thư của bạn từ thư rác, lừa đảo và virus. Cloudmark DesktopOne cài đặt trong vài giây, sau đó tự động phát hiện các tài khoản e-mail trên máy tính của bạn và bắt đầu lọc chúng với một nhấp...

Spamfighter

Spamfighter 7.6.104

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ lọc thư rác miễn phí và dễ sử dụng cho khách hàng e-mail yêu thích của bạn - lựa chọn nào tốt. SPAMfighter bắt đầu làm việc cho bạn ngay lập tức bằng cách tự động loại bỏ thư rác và lừa đảo e-mail từ hộp thư đến của bạn....