Liên kết được tài trợ:

Hơn 97% của tất cả các e-mail là thư rác. Spam có thể là vô hại nhưng gây khó chịu, nó có thể chứa virus hoặc nó có thể thử và lừa một người nào đó vào cho các chi tiết cá nhân đó dẫn đến gian lận sắc. EMailTrackerPro không chỉ cung cấp khả năng để theo...

MailEssentials GFI là một giải thưởng chống virus email và giải pháp phần mềm chống thư rác cho Exchange Server và các máy chủ mail khác, trong đó bảo vệ mạng của bạn chống lại virus truyền qua email và các mối đe dọa phần mềm độc hại khác và cung cấp một...

MailWasher Free

MailWasher Free 7.8.10 Cập nhật

MailWasher là một chương trình để giúp bạn thoát khỏi thư rác và virus trong e-mail của bạn. MailWasher cho phép bạn xem trước tất cả các khía cạnh của e-mail của bạn trên máy chủ trước khi bạn tải nó vào máy tính của bạn, do đó bảo vệ bạn khỏi thư rác,...

Spam Filter ISP

Spam Filter ISP 4.6.0.113

Spamfilter được sử dụng bởi các ISP và các công ty đang chạy máy chủ SMTP của họ. Nó được thiết kế để trở thành một proxy để máy chủ SMTP của bạn nhận được tất cả các e-mail gửi đến tên miền của bạn. Nếu IP của người gửi không được danh sách đen trong...

Liên kết được tài trợ:

SpamTitan cho VMware cung cấp các giải pháp toàn diện để gửi email cho các mối đe dọa trên thị trường hiện nay. Phần mềm của chúng tôi cho phép bạn tạo ra một thiết bị email ảo cho cổng, bảo vệ khỏi virus, thư rác và lừa đảo. Các giải pháp sử dụng tốt...

Số điện thoại Địa Lookup 2011 là một phần mềm miễn phí giúp bạn xác định vị trí địa lý của bất kỳ số điện thoại Mỹ. Bạn có thể nhập bất kỳ số điện thoại của Mỹ và các ứng dụng sẽ tìm kiếm và tìm thấy vị trí của nó. Các vị trí được sắp xếp gọn gàng trên...

SpamAssassin là một bộ lọc thư mà cố gắng để xác định thư rác sử dụng một loạt các cơ chế bao gồm phân tích văn bản, lọc Bayesian, blocklists DNS, và cơ sở dữ liệu lọc cộng tác. SpamAssassin là một dự án của Apache Software Foundation (ASF). SpamAssassin...

Liên kết được tài trợ:

Spamcc

Spamcc 6.1

Spamcc là một, bộ lọc thư rác mạnh mẽ an toàn. Nó có thể giúp bạn ngăn chặn thư rác và nhận e-mail từ hộp thư đến của bạn hữu ích. Spamcc tự động kiểm tra và lấy các thông điệp e-mail của bạn từ nhiều tài khoản như POP3, IMAP, Hotmail và Gmail. Với chương...