Liên kết được tài trợ:

NuCaptcha Lite

NuCaptcha Lite 1.0.5086

NuCaptcha Lite là một dịch vụ miễn phí, dễ sử dụng, cho các nhà xuất bản để sử dụng trên các trang web của họ. Các giải pháp mã xác nhận hiện tại là: xây dựng trên công nghệ tĩnh cũ, đã nứt an ninh, tác động xấu đến chuyển đổi người sử dụng, và làm người...

MailCleaner phân tích thông điệp của bạn bằng cách sử dụng một loạt các lớp lọc khác nhau. "Clean" thông điệp được chuyển tiếp đến máy chủ mail ban đầu của bạn. Các tin nhắn đang bị nhiễm virus hoặc phát hiện như là thư rác được đặt trong kiểm dịch từ nơi...