Liên kết được tài trợ:

LinuxMagic magic-smtpd là một thả thay thế cho Dan Bernsteins qmail-smtpd, và ban đầu được thiết kế để trở thành một phần của LinuxMagic thuật Mail Server.Phiên bản nguồn mở này đã được phát hành để cho phép những người khác để benifit từ nó là thành phần...

Spammer

Spammer 0.3.3a

Spammer là một bộ lọc thư chống spam cho MTA Sendmail phổ biến.Kiểm tra tất cả các spammer IP-Địa chỉ tìm thấy trong các tiêu đề thư với một danh sách đen DNS (như một trong những từ easynet, SpamCop hoặc Osirusoft).Tùy thuộc vào cấu hình, Spammer từ chối...

Spamato

Spamato 0.99.1

Spamato là một hệ thống lọc thư rác mở rộng. Dự án Spamato là có sẵn như là một add-in cho Outlook, một phần mở rộng cho Mozilla Thunderbird và, và một thành phần Proxy độc lập.Nó cung cấp một bộ lọc Bayesian, một bộ lọc dựa trên nguyên tắc, việc thực...

Liên kết được tài trợ:

SMF-màu xám là một milter Sendmail mà thực hiện các công nghệ greylist Chống SPAM.Công nghệ này có thể làm giảm đáng kể lượng rác và virus đi từ các máy tính zombie (máy tính Windows bị nhiễm), sản xuất hơn 80% của SPAM.Greylist Sendmail milter có một...

E-MailRelay là một proxy SMTP đơn giản và tiếp sức MTA, viết bằng C ++, cho Linux và Windows. Khi chạy như một proxy tất cả các tin nhắn e-mail có thể được thông qua thông qua một chương trình người dùng định nghĩa, chẳng hạn như một bộ lọc thư rác, có...

SpamFighter

SpamFighter 0.2.0

SPAMfighter là một mô-đun Python kết hợp một số phương pháp để lọc thư rác và tin nhắn không mong muốn khác (bình luận, chat vv):* Lọc dựa trên nguyên tắc* Mô hình đào tạo* Đen danh sách* Kiểm tra tần số* Và nhiều thứ khác nữa.SPAMfighter cung cấp XML- và...

Liên kết được tài trợ:

SpamCheck

SpamCheck 0.6.11

SpamCheck là một chức năng quét e-mail và hệ thống kiểm dịch cho Linux & nbsp;. Làm việc sử dụng một số công nghệ nguồn mở, bao gồm SpamAssassin, Exim và MySQL, nó cung cấp một cách dễ dàng để sử dụng, nhưng phương pháp mạnh mẽ để lọc email cho bạn miền ...

đám mây của Amazon bao gồm một dịch vụ để gửi e-mail thông qua cơ sở hạ tầng của họ. Trong khi điều này là hữu ích, đôi khi có chỉ không có thay thế cho một MTA.EximSesTransport cho phép bạn lựa chọn tích hợp SES của Amazon với một trong các MTA mạnh mẽ...