Liên kết được tài trợ:

Fantasy2 Screensaver tuyệt vời toàn màn hình chiếu hình ảnh hiển thị màn hình đó chứng tỏ tính năng nâng cao, bao gồm cả các hiệu ứng chuyển động liên tục. Bao gồm lịch đồng hồ, chủ đề âm nhạc tốt đẹp. Hạn chế : thử nghiệm 4...

đồ họa ấn tượng, bài hát chủ đề đồng hồ & amp; clendar với nhiều tính năng & amp; cài đặt, dễ dàng cài đặt / gỡ bỏ cài Cài đặt trên tất cả các phiên bản của cửa sổ phần mềm này là phần mềm chia sẻ, hình ảnh mát mẻ với màu sắc dazeling. Hạn chế : thử...