Liên kết được tài trợ:

        IsItUp Network Monitor cho phép các công ty thuộc mọi quy mô giám sát các ứng dụng và cơ sở hạ tầng quan trọng. Một loạt các loại màn hình được bao gồm như Ping, trang web, cổng TCP / IP, dịch vụ Windows, SNMP, không gian đĩa miễn phí, DNS, CPU,...

đọc thêm
IsItUp

IsItUp 8.51 Cập nhật

IsItUp Network Monitor cho phép các công ty thuộc mọi quy mô để theo dõi các ứng dụng quan trọng và cơ sở hạ tầng. Một loạt các loại màn hình mới có như Ping, trang web, cổng TCP / IP, Windows Service, SNMP, Disk Space miễn phí, DNS, CPU, bộ nhớ, Event...

Từ các nhà phát triển: "Lannouncement hệ thống bảng thông báo Taro Software (BBS) cho phép bạn đăng khẩn cấp phải đọc các tin nhắn tự động xuất hiện cho người dùng mạng LAN trên đăng nhập hoặc pops-up không có vấn đề gì ứng dụng mà họ đang có trong...

đọc thêm