Liên kết được tài trợ:

SoftRAID

SoftRAID 5.6.7 Cập nhật

Chúng tôi thực sự vui mừng về việc phát hành SoftRAID này. Mười tám tháng trước, chúng tôi đặt ra để tạo ra một RAID Engine mới trong phần mềm mà sẽ bằng hiệu suất và độ tin cậy của bộ điều khiển RAID phần cứng chuyên dụng, và chúng tôi đã thực hiện nhiều...