Liên kết được tài trợ:

CoolTerm

CoolTerm 1.5 Cập nhật

CoolTerm là một ứng dụng đầu cuối cổng nối tiếp đơn giản (không có mô phỏng thiết bị đầu cuối) nhằm hướng tới những người yêu thích và chuyên gia với nhu cầu trao đổi dữ liệu với phần cứng kết nối với các cổng nối tiếp như bộ điều khiển servo, bộ dụng cụ...

CoolTerm

CoolTerm 1.5.0 Cập nhật

CoolTerm là một ứng dụng đầu cuối cổng nối tiếp đơn giản (không có mô phỏng thiết bị đầu cuối) nhằm hướng tới những người yêu thích và chuyên gia với nhu cầu trao đổi dữ liệu với phần cứng kết nối với các cổng nối tiếp như bộ điều khiển servo, bộ dụng cụ...

VisualTimer là một ứng dụng hẹn giờ đếm xuống đơn giản với một hình ảnh đọc ra. Thời gian còn lại được hiển thị như nêm đỏ trở nên nhỏ hơn theo thời gian. Sử dụng các mũi tên lên xuống để điều chỉnh thời gian bắt đầu trong vài phút (1-60), hoặc nhập thời...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

iConStruct tự động quy mô hình ảnh để kích thước biểu tượng và tiêu chuẩn autmatically tạo mặt nạ dựa trên một ngưỡng độ sáng nhất định. Để có kết quả tốt nhất, những hình ảnh đó sẽ được chuyển đổi sang biểu tượng cần được ở phía trước của một nền trắng...

đọc thêm
BatchTouch

BatchTouch 1.2 build 45

BatchTouch cung cấp một cách dễ dàng sử dụng để thay đổi sáng tạo và / hoặc ngày sửa đổi của nhiều tập tin và thư mục cùng lúc. Nó cung cấp đủ linh hoạt để người dùng lựa chọn loại mục muốn thay đổi, có hay không để xử lý các nội dung của các thư mục, và...

Liên kết được tài trợ: