Liên kết được tài trợ:

The Unity Web Player cho phép bạn xem các nội dung 3D rực tạo ra với Unity trực tiếp trong trình duyệt của bạn, và autoupdates khi cần thiết. Unity cho phép bạn xây dựng game 3D phong phú với các nhân vật hoạt hình, đồ họa bắt mắt, vật lý nhập vai. Sau...

đọc thêm

The Unity Web Player cho phép bạn xem các nội dung 3D rực tạo ra với Unity trực tiếp trong trình duyệt của bạn, và autoupdates khi cần thiết. Unity cho phép bạn xây dựng game 3D phong phú với các nhân vật hoạt hình, đồ họa bắt mắt, vật lý nhập vai. Sau...