Liên kết được tài trợ:

Continuum

Continuum 1.0.6

Continuum bổ sung cho Time Machine, lưu trữ lên đến 10 GB sao lưu nén vào sự lựa chọn của bạn về dịch vụ lưu trữ off-site: một thùng lưu trữ MobileMe iDisk hoặc Amazon S3. Sao lưu được mã hóa bằng mật khẩu bí mật của bạn. Bạn có thể thực hiện sao lưu bằng...

Safari Cookies là quản lý cookie chỉ được xây dựng cho Mac OS X 10,5 + tích hợp trực tiếp vào Safari, cho sự gián đoạn tối thiểu để trải nghiệm duyệt web của bạn. Tự động quản lý các tập tin cookie của bạn - chỉ giữ cookie từ những trang web đang ở dấu,...

Liên kết được tài trợ:

Bộ sưu tập này của các công cụ quản trị mạng bao gồm:        - TCP / IP tùy chọn Control Panel        - Chỉ có từ xa mở rộng        - Open Giao thông vận tải / SNMP        - AppleTalk Options trong Control Panel        - AppleScripts Sample Yêu cầu : ...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ: