Liên kết được tài trợ:

Computer Cuisine Deluxe

Computer Cuisine Deluxe 8.1 Cập nhật

Computer Ẩm thực Deluxe là tổ chức công thức cuối cùng. Tương thích với hệ điều hành Mac mới nhất, hệ điều hành MacOS Sierra. Cũng có sẵn như là một ứng dụng iOS trên App Store do đó bạn cũng có thể có toàn bộ bộ sưu tập công thức của bạn trong tầm tay...