Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Easy-As

Easy-As 2018.16.0009

Bạn có mở một cửa hàng mới không? Bạn không nhận được giá trị từ hệ thống hiện tại của bạn? Chúng tôi cung cấp giải pháp phần mềm cho nhiều doanh nghiệp khác nhau. Khách hàng của chúng tôi bao gồm: Cửa hàng bán lẻ: Quần áo, cửa hàng vật nuôi, thợ khóa,...

Liên kết được tài trợ:

FreePOS

FreePOS 7.4.5

Ngày nay POS trở nên phức tạp. Chúng tôi quyết định tặng một POS nhỏ cho các chủ doanh nghiệp nhỏ. Chỉ mất 1 phút để thử. FreePOS của chúng tôi đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng điểm bán phần mềm mà không cần phải đọc toàn bộ cuốn sách của tài liệu được cung...