Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Beagle

Beagle 1.0

Các quy trình đề xuất tại rất nhiều công ty bị phá vỡ. Thời gian và nguồn lực có giá trị đang lãng phí tìm kiếm đề xuất trước đó hay những nội dung cụ thể trong khi quá trình hợp tác là chậm chạp nhất. Beagle là một cách tốt hơn. Beagle được thiết kế...

Liên kết được tài trợ:

Tasytt

Tasytt 1.0

Tasytt là động lực thúc đẩy đào tạo và tham gia hệ thống phần mềm cho các đội và chuyên gia nhân sự. Tạo, theo dõi và quản lý các tài liệu đào tạo ở một nơi với giao diện kéo-và-thả lỏng của chúng tôi. Tích hợp công cụ mà bạn đã sử dụng - ít lo lắng về...

Tìm kiếm theo chủ đề