Liên kết được tài trợ:

FinalCrypt

FinalCrypt 2.4 Cập nhật

FinalCrypt chương trình mã hóa tệp mã hóa các tệp dữ liệu lớn với tệp ảnh hoặc video cá nhân (mật mã) lớn. Không siêu máy tính nào có thể tấn công bruteforce (tái tạo bằng cách đoán) một tệp ảnh hoặc video cá nhân, vì vậy bảo mật được đảm bảo.     Có gì...

KeePass Password Safe Portable

KeePass Password Safe Portable 2.40 Cập nhật

KeePass là một trình quản lý mật khẩu miễn phí, mã nguồn mở, nhẹ và dễ sử dụng cho Windows, Linux, Mac OS X và các thiết bị di động. Bạn có thể lưu trữ mật khẩu của mình trong cơ sở dữ liệu được mã hóa cao, chỉ có thể mở khóa bằng một mật khẩu chủ và /...

Phần mềm miễn phí để bảo vệ các tệp nhạy cảm, ngăn các tệp được bảo vệ của bạn bị đọc, ghi, xóa, đổi tên, sao chép khỏi thư mục được bảo vệ, cho phép bạn cho phép hoặc từ chối quyền truy cập tệp vào người dùng hoặc quy trình cụ thể, đồng thời cho phép bạn...

Liên kết được tài trợ:

Bảo vệ tệp vì lý do bảo mật là hành động khôn ngoan nhất về bảo vệ cá nhân. Nếu bạn làm việc trong một môi trường phơi bày PC của bạn cho nhiều người dùng hoặc bạn muốn di chuyển các tệp trên nền tảng có thể bị tấn công, thì hành động tốt nhất là chăm...

Liên kết được tài trợ:

KeePass Portable

KeePass Portable 1.36 Cập nhật

KeePass là một trình quản lý mật khẩu miễn phí, mã nguồn mở, nhẹ và dễ sử dụng dành cho Windows và các thiết bị di động. Bạn có thể lưu trữ mật khẩu của mình trong cơ sở dữ liệu được mã hóa cao, chỉ có thể mở khóa bằng một mật khẩu chủ và / hoặc tệp khóa....