Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Vùng chứa mật khẩu là một chương trình miễn phí, mạnh mẽ chỉ khả dụng cho Windows, là một phần của danh mục Phần mềm bảo mật có danh mục phụ Mật khẩu và được tạo bởi Passwordcontainer. Bảo mật tên người dùng và mật khẩu để truy xuất dễ dàng Thông tin...

Bảo vệ thường trú chống lại keyloggers Keyloggers là những sự lây nhiễm nhỏ khó chịu hoạt động bằng cách ghi lại các lần nhấn phím được thực hiện trên máy tính của bạn. Rõ ràng, các tổ hợp phím này tương ứng với thông tin quan trọng và nếu thông tin này...

Liên kết được tài trợ: