Liên kết được tài trợ:

MacTrack

MacTrack 9.3 Cập nhật

ứng dụng MacTrack phép thiết lập đơn giản và không hạn chế, sử dụng các tính năng mà có nguồn gốc các thiết bị. Cung cấp một hình ảnh Wallpaper ID tiêu chuẩn để hiển thị nổi bật trên màn hình thiết bị máy tính để bàn để hỗ trợ sự phục hồi của một đơn vị...