Liên kết được tài trợ:

Lunr.js

Lunr.js 0.7.0 Cập nhật

Lấy cảm hứng từ Apache Solr , Lunr.js là một khung-agnostic, không phụ thuộc thư viện JavaScript mà có thể thêm một công cụ tìm kiếm dựa trên văn bản đầy đủ làm việc cho bất kỳ ứng dụng của bạn. Công cụ tìm kiếm hoạt động hoàn toàn trong trình duyệt và...

Liên kết được tài trợ:

Zoom Search Engine

Zoom Search Engine 7.1 build 1000 Cập nhật

Nó đi kèm với hỗ trợ cho Classic ASP, ASP.NET, Javascript, PHP và hỗ trợ CGI trong một gói. Các file cấu hình cho phép quản lý nhiều công cụ tìm kiếm một cách dễ dàng. Zoom Search Engine là một gói phần mềm cho các nhà phát triển web để thêm một sức...

Searchkick

Searchkick 1.0.3 Cập nhật

Searchkick giúp bạn thực hiện một hệ thống tìm kiếm tốt hơn cho các ứng dụng của Ruby của bạn. Các thư viện hoạt động trên cùng của ElasticSearch động cơ và chạy tất cả các truy vấn tìm kiếm của người dùng chống lại nó, nhận được kết quả và phân phối...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề