Liên kết được tài trợ:

SnapNDrag

SnapNDrag 4.3.3 Cập nhật

SnapNDrag là một ứng dụng đơn giản giúp việc chụp ảnh màn hình trở nên cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần nhấp vào nút để chụp và sau đó kéo kết quả ra một ứng dụng khác hoặc đến Trình tìm kiếm. Ví dụ, để gửi e-mail màn hình đã chụp của bạn, chỉ cần kéo kết quả ra...

uGrabIt

uGrabIt 1.1

uGrabIt là một chương trình phiên bản thử nghiệm, tuyệt vời chỉ có sẵn cho Mac, là một phần của danh mục Thiết kế & Nhiếp ảnh với danh mục phụ Chụp màn hình. Thông tin thêm về uGrabIt Có sẵn cho người dùng với hệ điều hành Mac OS X và các phiên bản cũ,...

QuickSnap

QuickSnap 1.21

QuickSnap là một phần mềm dùng thử hữu ích dành cho Mac, thuộc thể loại Thiết kế & Nhiếp ảnh với danh mục phụ Chụp màn hình. Thông tin thêm về QuickSnap Vì chúng tôi đã thêm phần mềm này vào danh mục của chúng tôi trong năm 2007, nó đã đạt đến 1.904...

Screen Mimic

Screen Mimic 2.5.2

Screen Mimic là một chương trình Mac phổ biến, dùng thử phiên bản, thuộc về danh mục Design & Photography with Subcategory Screen Capture. Thông tin thêm về Screen Mimic Vì phần mềm đã được thêm vào lựa chọn phần mềm và ứng dụng của chúng tôi trong năm...

Liên kết được tài trợ:

FlySketch

FlySketch 1.6.3

FlySketch là một chương trình Mac hữu ích, dùng thử phiên bản, thuộc thể loại Thiết kế & Nhiếp ảnh với danh mục phụ Chụp màn hình. Thông tin thêm về FlySketch Vì chúng tôi đã thêm phần mềm này vào danh mục của chúng tôi trong năm 2007, nó đã đạt được...

InstantShot! là một chương trình miễn phí, tốt chỉ có sẵn cho Mac, thuộc về danh mục Thiết kế & Nhiếp ảnh với danh mục phụ Chụp màn hình. Thông tin thêm về InstantShot! Vì chúng tôi đã thêm Chương trình này vào danh mục của chúng tôi trong năm 2007, nó...

GrabMac

GrabMac 2.2

GrabMac là một chương trình miễn phí tuyệt vời chỉ dành cho Mac, là một phần của danh mục Thiết kế & Nhiếp ảnh với danh mục phụ Chụp màn hình. Thông tin thêm về GrabMac Vì phần mềm có được thêm vào lựa chọn phần mềm và ứng dụng của chúng tôi trong năm...

SiteCapture là một phần mềm Mac phổ biến, dùng thử, thuộc về danh mục Design & Photography with subcategory Screen Capture. Thông tin thêm về SiteCapture Vì chúng tôi đã thêm phần mềm này vào vào năm 2007, nó đã đạt 423 lượt tải xuống và tuần trước nó...

Liên kết được tài trợ:

Trình trợ giúp ảnh chụp màn hình là một chương trình miễn phí, tuyệt vời chỉ có sẵn cho Mac, là một phần của danh mục Thiết kế và chụp ảnh với danh mục phụ Chụp màn hình. Thông tin thêm về Trình trợ giúp ảnh chụp màn hình Vì chúng tôi đã thêm chương...