Liên kết được tài trợ:

LabChart

LabChart 8.1.12 Cập nhật

Phần mềm phân tích dữ liệu LabChart tạo nền tảng cho tất cả các thiết bị ghi âm của bạn hoạt động cùng nhau, cho phép bạn thu thập tín hiệu sinh học từ nhiều nguồn đồng thời và áp dụng các phép tính và lô nâng cao khi thử nghiệm của bạn mở ra. Mô-đun...

Stykz

Stykz 1.0

Stykz là một chương trình đa nền tảng miễn phí, hữu ích (cũng có sẵn cho Windows), là một phần của danh mục Khoa học & Giáo dục với tiểu thể loại Funny Things và đã được xuất bản bởi Sons of Thunder. Thông tin thêm về Stykz Phiên bản phần mềm là 1.0 và...

iStrip

iStrip 1.5.6

iStrip là một chương trình Mac tốt, miễn phí, là một phần của danh mục Khoa học & Giáo dục với tiểu thể loại Funny Things. Thông tin thêm về iStrip Vì chúng tôi đã thêm phần mềm này vào catalogue vào năm 2006, nó đã đạt được 787 lượt tải xuống và tuần...

Leaks

Leaks b 1.03

Rò rỉ là một phần mềm Mac miễn phí, tiện dụng, là một phần của danh mục Khoa học & Giáo dục với danh mục con Funny Things. Thông tin thêm về Rò rỉ Vì chúng tôi đã thêm chương trình này vào catalogue năm 2006, nó đã thu được 195 lượt tải xuống và tuần...

Liên kết được tài trợ:

Armillary

Armillary 1.1

Bào khí là một chương trình Mac miễn phí tuyệt vời, thuộc thể loại Khoa học & Giáo dục với tiểu thể loại Thiên văn học. Thông tin thêm về Armillary Vì chúng tôi đã thêm phần mềm này vào danh mục của chúng tôi vào năm 2005 , nó đã đạt được 383 lượt tải...

Solscape X là một phần mềm Mac tốt, miễn phí, là một phần của danh mục Khoa học & Giáo dục với tiểu thể loại Thiên văn học. Thông tin thêm về Solscape X Vì chương trình đã tham gia lựa chọn của chúng tôi về phần mềm và ứng dụng trong năm 2006, nó đã...

PEMDAS

PEMDAS 1.1

PEMDAS là một phần mềm miễn phí tuyệt vời chỉ dành cho Mac, là một phần của danh mục Khoa học & Giáo dục với Toán học tiểu thể loại. Thông tin thêm về PEMDAS Phiên bản hiện tại là 1.1 và nó đã được cập nhật vào ngày 6/13/2007. Phần mềm này có sẵn cho...

Liên kết được tài trợ:

DVDBackup

DVDBackup X 1.3

DVDBackup là một chương trình Mac miễn phí tuyệt vời, là một phần của danh mục Khoa học & Giáo dục với tiểu thể loại Funny Things và được tạo bởi Wormintheapple. Thông tin thêm về DVDBackup Kể từ chúng tôi đã thêm chương trình này vào danh mục của...

iComic

iComic X 3.0.3

iComic là một chương trình Mac phổ biến, miễn phí, là một phần của danh mục Khoa học & Giáo dục với tiểu thể loại Funny Things. Thông tin thêm về iComic Nó có sẵn cho người dùng có hoạt động hệ thống Mac OS X và các phiên bản trước, và nó có sẵn bằng...