Liên kết được tài trợ:

SnapGene Viewer

SnapGene Viewer 4.2.6 Cập nhật

Trình xem SnapGene là phần mềm mang tính cách mạng cho phép các nhà sinh học phân tử tạo, duyệt và chia sẻ các tệp chuỗi DNA được chú thích có độ dài tối đa 1 Gb. Nó là một công cụ tuyệt vời cho cả nghiên cứu và giảng dạy. Dưới đây là một số điều bạn có...

LabChart

LabChart 8.1.12 Cập nhật

Phần mềm phân tích dữ liệu LabChart tạo nền tảng cho tất cả các thiết bị ghi âm của bạn hoạt động cùng nhau, cho phép bạn thu thập tín hiệu sinh học từ nhiều nguồn đồng thời và áp dụng các phép tính và lô nâng cao khi thử nghiệm của bạn mở ra. Mô-đun...

TeXShop

TeXShop 4.13 Cập nhật

TeXShop là trình xem trước TeX dành cho Mac OS X, được viết bằng Cocoa. Vì pdf là một định dạng tệp gốc trên OS X, TeXShop sử dụng "pdftex" và "pdflatex" thay vì "tex" và "latex" thành sắp chữ; các chương trình này trong phân phối TeTeX tiêu chuẩn của TeX...

MacVector

MacVector 16.0.8 Cập nhật

        MacVector là một ứng dụng Macintosh toàn diện cung cấp chỉnh sửa trình tự, thiết kế mồi, tìm kiếm cơ sở dữ liệu internet, phân tích protein, xác nhận chuỗi, liên kết chuỗi nhiều, tái tạo phát sinh loài, phân tích vùng mã và nhiều chức năng khác....

Liên kết được tài trợ:

Image SXM

Image SXM 202 Cập nhật

Hình ảnh SXM là phiên bản của phần mềm phân tích hình ảnh miền công cộng Hình ảnh NIH đã được mở rộng để xử lý việc tải, hiển thị và phân tích các hình ảnh kính hiển vi quét. Hình ảnh SXM hỗ trợ các hình ảnh SAM, SCM, SEM, SFM, SLM, SNOM, SPM và STM từ...

TeXnicle

TeXnicle 2.3.1 Cập nhật

TeXnicle là trình soạn thảo LaTeX và trình tổ chức dự án cho Mac OS X với giao diện giàu tính năng để giúp bạn quản lý các dự án LaTeX của mình. Tính năng mới trong bản phát hành này: + Đã thêm chế độ xem Điều hướng thông tin mới hiển thị các mục...

iNMR

iNMR 6.1.7 Cập nhật

        iNMR có thể thực hiện tất cả những gì bạn mong đợi từ một chương trình NMR truyền thống (và gấp mười lần), cộng với những thứ bạn mong đợi từ một ứng dụng Mac chính hãng. Giao diện sạch sẽ là bí quyết cho sự hài lòng và năng suất của người dùng...

Liên kết được tài trợ:

Insights

Insights 6.1.4 Cập nhật

Thông tin chi tiết là phần mềm khai thác dữ liệu song song 64 bit, giúp khai thác dữ liệu thông thường đến mức độ tinh tế và khả năng ứng dụng mới. Người dùng trong hầu hết mọi lĩnh vực có thể sử dụng phần mềm dễ sử dụng để phân tích các tập dữ liệu ồn ào...