Liên kết được tài trợ:

PCalc

PCalc 4.7 Cập nhật

PCalc là một máy tính khoa học đầy đủ tính năng cho OS X với sự hỗ trợ cho hệ thập lục phân, bát phân và tính toán nhị phân, cũng như một chế độ RPN tùy chọn, dấu ngoặc đơn, chức năng lập trình, và một bộ đầy đủ các chuyển đổi đơn vị. - Bố trí nút...

Calcbot

Calcbot 1.0

Calcbot là một máy tính và chuyển đổi đơn vị thông minh cho phần còn lại của chúng tôi. Với một dễ đọc băng lịch sử, xem biểu, chuyển đổi trực quan, và nhiều hơn nữa! Lịch sử Tape.Mỗi tính bạn nhập được lưu vào băng lịch sử, và tùy chọn gửi vào clipboard...

Một máy tính đơn giản mà sẽ phù hợp với nhu cầu tính toán hàng ngày của bạn. Tính toán số thập phân, phần trăm & amp; nhiều hơn nữa trong đẹp crafted top ứng dụng thanh này. Máy tính này là một máy tính đơn giản và đẹp, mà sẽ xử lý tất cả các nhu cầu tính...