Liên kết được tài trợ:

Máy quét máy quét phẳng được sinh ra! IRIScan Book 5 là một máy quét màu xách tay nhẹ, tự động, độc lập, có độ phân giải cao và pin lithium cho phép bạn quét các trang tạp chí, các trang sách hoặc các tài liệu dạng letter và A4 như các hoá đơn, hợp đồng...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề