Liên kết được tài trợ:

bức ảnh chụp gia đình Cũ, tài liệu cá nhân của bạn - bất cứ điều gì bạn đang quét hay sao chép, CanoScan LiDE25 Màu ảnh Scanner sắp xếp hợp lý là một snap để sử dụng. Ba nút dễ dàng tự động hóa toàn bộ quá trình, cho phép bạn quét, gửi hình ảnh đến máy in...

Liên kết được tài trợ:

FlexColor

FlexColor 3.6.2

Nó không phải là cần thiết để nâng cấp lên phiên bản này nếu phiên bản hiện tại của bạn hoạt động tốt. 3200 dpi hỗ trợ vừa định dạng chỉ áp dụng đối với việc vận chuyển máy quét chính xác II trước 12/99. Đừng cố gắng để tái callibrate máy quét của bạn tới...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề