Liên kết được tài trợ:

Miniflux

Miniflux 1.1.8 Cập nhật

Có khả năng thay thế hoàn toàn các dịch vụ RSS reader hiện đại như Google Reader không còn tồn tại và hiện đang thành công Feedly, Miniflux là một lựa chọn tự lưu trữ mà bạn có thể chạy nếu bạn muốn đặt một phí bảo hiểm về sự riêng tư và bảo mật.Trong khi...

Liên kết được tài trợ:

Spigot

Spigot 0.1

cái vòi nước hoạt động bằng cách đọc một tập tin cấu hình feeds.json, lấy mỗi của các URL nguồn cấp dữ liệu mà nó tìm thấy, phân tích nội dung gần đây hơn của họ, và sau đó hiển thị chúng trên một trang web duy nhất sử dụng một bố trí dọc.Đối với mỗi mục...

Liên kết được tài trợ: