Liên kết được tài trợ:

dys4ia

dys4ia 1.0

dys4ia là câu chuyện của sáu tháng cuối cùng của cuộc đời tôi: khi tôi đã quyết định để bắt đầu liệu pháp thay thế hormone và bắt đầu dùng estrogen. Tôi muốn tạo danh mục cho tất cả những nỗi thất vọng của kinh nghiệm và có thể tạo ra một "nó được tốt...

đọc thêm