Liên kết được tài trợ:

Wirasat

Wirasat 7.10

Nó là một phần mềm ĐĂNG KÝ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ & trước. Các phần mềm máy tính WIRASAT, giao dịch với phân phối của người chết bất động / sự giàu có theo hướng dẫn của Chúa Thánh Qura'n, Hadith & Luật Cá Hồi giáo. WIRASAT là phần mềm duy nhất của loại...

Liên kết được tài trợ:

JXCirrus Prayer

JXCirrus Prayer 1.4 Cập nhật

JXCirrus Prayer là một tạp chí cầu nguyện cho phép bạn dễ dàng ghi lại những lời cầu nguyện của chính bạn hoặc trong một nhóm. Các ứng dụng sau đó chọn lời cầu nguyện cho bạn để cầu nguyện mỗi ngày, và cho phép thêm các bản cập nhật cho lời cầu nguyện. -...

Cầu Nguyện Thời gian là một phần mềm tiên tiến và tự do phát triển đặc biệt để giúp cầu nguyện Hồi giáo để có được thời gian cầu nguyện chính xác. Nó là tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bao gồm toàn thể tìm kiếm Kinh Qur'an với bản dịch (tiếng Urdu và...

Bạn đang đọc Kinh Thánh một cách thường xuyên để phát triển tâm linh của bạn? Bạn biết bạn nên, nhưng rất nhiều kế hoạch đọc Kinh Thánh là không linh hoạt hoặc khó để làm theo. Một người nào đó không thể làm cho nó dễ dàng hơn mà không cần đổ ví của bạn?...

Liên kết được tài trợ:

SofTarot

SofTarot 1.15

SofTarot sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình bí ẩn vào thế giới cổ xưa của Tarot. Bạn có thể có được đọc trên máy vi tính và tìm hiểu làm thế nào để làm giải thích của riêng bạn bằng cách sử dụng thẻ Tarot. Bạn có thể chọn bốn phết: Celtic Cross, Focus...