Liên kết được tài trợ:

Goddess Oracle tạo ra một Thiên Chúa / Goddess đọc cho hằng ngày của bạn. Điều này sẽ giúp dẫn dắt một cuộc sống yên bình. Oracle này được thiết kế để giúp bạn giải quyết chung ngày-to-ngày vấn đề. Thần và nữ thần đã luôn luôn được hình thành một phần...

Bibliomancy đề cập đến việc sử dụng các quyển sách bói toán. Các sách sử dụng thường là những cuốn sách Thánh sợ nếu các tôn giáo khác nhau. Một số người nhầm lẫn tham khảo bibliomancy là "Kinh Thánh Bói toán". Nhưng điều này có thể không nhất thiết phải...

Liên kết được tài trợ:

Scripture

Scripture 1.9

Thánh Kinh cho phép người dùng đọc, tương tác và nghiên cứu Kinh Thánh sử dụng nhiều công cụ độc đáo. Scripture.sf.net - Bibel.sf.net -Crossplatform Biblestudy - Các vấn đề Kinh Thánh Tính năng     Concordance Strongs.     Song song đọc / học hỏi thánh ở...

số học Kinh Thánh được dựa trên ý tưởng rằng mỗi cá nhân được liên kết với một số Kinh Thánh. Các tính năng đặc trưng và nét tính cách khác nhau của một cá nhân bị ảnh hưởng nhiều bởi số Kinh Thánh ông / bà được liên kết với. Sự liên kết giữa các cá nhân...