Liên kết được tài trợ:

Praisenter

Praisenter 2.0.4

Praisenter là một phân phối miễn phí và cross-nền tảng dự án phần mềm đồ họa thực hiện trong Java và được thiết kế để được sử dụng như một ứng dụng trình nhà thờ để hiển thị chất lượng cao dẫn Kinh Thánh, slide và bài hát trong nhà thờ và tôn giáo khác...