Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Các kịch bản rất dễ dàng để cài đặt và chạy.Nó cho phép bỏ phiếu vào hình thu nhỏ hình ảnh (với các liên kết tùy chọn với hình ảnh đầy đủ kích cỡ), và hiển thị các kết quả xếp hạng theo tổng số điểm.Phần mềm này là lý tưởng cho các câu lạc bộ nhiếp ảnh...

Tìm kiếm theo chủ đề