Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

PlanBee

PlanBee 2.0e

PlanBee là một công cụ hoàn chỉnh để lên kế hoạch cho các dự án và lịch biểu của bạn. Nó cung cấp các tính năng sau: Tính toán bắt đầu sớm, bắt đầu muộn, kết thúc sớm, kết thúc muộn, nổi (slack) Xác định các hoạt động của Đường dẫn quan trọng Tính...

Liên kết được tài trợ:

Chirp

Chirp 2.2.0

Chirp là một phần mềm phiên bản dùng thử tiện dụng cũng có sẵn cho Mac, là một phần của danh mục Phần mềm doanh nghiệp có Quản lý dự án phụ (cụ thể hơn là Quản lý dự án). Thông tin thêm về Chirp Chirp là chương trình nhẹ chiếm ít dung lượng trống hơn...