Liên kết được tài trợ:

Almogavar

Almogavar 1.1 Cập nhật

         Một "Almogavar" là một lớp người lính từ nhiều vương quốc Thiên chúa giáo Iberia trong các giai đoạn sau của Reconquista, trong thế kỷ 13 và 14. Almogavar đã được phủ một cách nhẹ nhàng, những người đi trước nhanh chóng và những người lính chân....

Condotiero

Condotiero 3.2 Cập nhật

        Một "Condotiero" (hoặc Condottieri phổ biến hơn ở Ý) là những nhà lãnh đạo của các công ty quân sự chuyên nghiệp (hoặc lính đánh thuê) được các nước thành phố Ý và Giáo hoàng từ cuối thời Trung cổ và trong suốt thời kỳ Phục hưng. Trong thời kỳ...

Liên kết được tài trợ:

Citrus Proposal

Citrus Proposal 2.0.0.16 Cập nhật

Có thể được sử dụng bởi bất kỳ công ty nào. Sử dụng giấy thường để tạo và in một đề xuất chuyên nghiệp về màu sắc. Tạo lịch thanh toán tối đa 8 khoản thanh toán. Các mục phổ biến có thể được lưu trong các mẫu Tạo đề xuất trường (thêm dữ liệu viết tay). ...

Liên kết được tài trợ: