Liên kết được tài trợ:

NobPlan

NobPlan 2018.1.2

Cuối cùng bạn có thể tạo biểu đồ Gantt mà không cần gãi đầu. NobPlan tỏa sáng nhờ tính dễ sử dụng và đơn giản. Chúng tôi tập trung chú ý vào các tính năng mà phần lớn các nhà quản lý dự án thực sự sử dụng. Ngoài ra, các biểu đồ được tạo ra đều đẹp và hấp...

Liên kết được tài trợ:

Hibox

Hibox 1.0

Các nhóm kinh doanh sử dụng Hibox đạt được năng suất và cải thiện thông tin liên lạc nội bộ của họ thông qua trò chuyện trực quan, quản lý tác vụ hiệu quả và công cụ hội nghị truyền hình dễ sử dụng của chúng tôi. Rất dễ sử dụng và mời tất cả các đồng...

iGTD

iGTD 1.4.5.6

iGTD là một chương trình miễn phí phổ biến chỉ dành cho Mac, là một phần của danh mục Phần mềm doanh nghiệp có Quản lý dự án phụ. Thông tin thêm về iGTD Vì chúng tôi đã thêm phần mềm này vào danh mục của chúng tôi trong năm 2007, nó đã đạt được 3.787...

Liên kết được tài trợ: