Liên kết được tài trợ:

Studiometry

Studiometry 15.0.4 Cập nhật

Lưu trữ thông tin về khách hàng, địa chỉ liên hệ, dự án, để làm, thanh toán, giờ, hoá đơn, báo cáo, nhân viên và hơn thế nữa! Tính năng kết nối mạng, hỗ trợ nhiều nhân viên (với quyền truy cập và theo dõi giờ), tìm kiếm đồng thời tất cả dữ liệu, nhiều...

OrgCharting giúp người dùng tạo các biểu đồ tổ chức chuyên nghiệp để trực quan hóa dữ liệu để hoạch định chiến lược và ra quyết định tốt hơn. Nó cũng tạo điều kiện cho bộ phận nhân sự cải thiện quản lý nhân viên và lập kế hoạch lực lượng lao động. Áp dụng...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

xPlan

xPlan 3.9.2 Cập nhật

Với xPlan, tạo, theo dõi và quản lý các dự án của bạn sẽ dễ dàng hơn hơn bao giờ hết. xPlan được thiết kế để theo dõi các nhiệm vụ và tính toán chi phí của dự án. Nếu bạn không phải là quản lý dự án chuyên nghiệp, bạn có thể muốn một cái gì đó là dễ dàng...