Liên kết được tài trợ:

Gnumeric

Gnumeric 1.12.42 Cập nhật

Gnumeric là ứng dụng bảng tính nguồn mở sử dụng công nghệ của GNOME để cung cấp cho người dùng giải pháp tốt nhất để làm việc với bảng tính trong môi trường máy tính nguồn mở. Có một giao diện người dùng quen thuộc Nó tự hào & nbsp; một giao diện người...

TOMUSS

TOMUSS 6.0.8 Cập nhật

TOMUSS là một mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí, thực hiện tốt, đơn giản để sử dụng, nền tảng độc lập và trình duyệt dựa trên ứng dụng phần mềm nhóm thực hiện trong Python và được thiết kế từ mặt đất lên để cho phép nhiều người dùng để chỉnh sửa cùng một...

XMIND

XMIND 7 (v3.6.50) Cập nhật

XMind là một nền tảng miễn phí và bản đồ tâm trí mang tính cách mạng và động não phần mềm đồ họa cho phép người dùng làm việc hiệu quả và thực hiện những ý tưởng khác nhau một cách dễ dàng bằng cách mạng theo cách mà họ nắm bắt và quản lý thông tin. Với...

Liên kết được tài trợ:

Dolibarr

Dolibarr 3.7.1 Cập nhật

Dolibarr là một giao diện dựa trên web nhỏ và đơn giản mà bao gồm CRM và ERP khả năng.Dolibarr được thiết kế cho cả hai dịch giả tự do và các công ty nhỏ, và là có thể xử lý các tài liệu cần thiết và các hóa đơn cho công ty quản lý là gì mới trong...

GROUP-E

GROUP-E 1.786

GROUP-E là một mã nguồn mở, nền tảng độc lập, tự do phân phối và ứng dụng web dựa trên thực hiện trong PHP và thủ công như là một hệ thống hợp tác đó bao gồm quản lý dự án, chủ doanh nghiệp, và solutions.Features phần mềm nhóm tại một ứng dụng glanceThe...

Nag

Nag 4.2.3

Nag là một, nền tảng độc lập ứng dụng mã nguồn mở và miễn phí dựa trên web, một plugin cho mạnh mẽ bộ Horde Groupware, được xây dựng trên khung Horde Application và được thiết kế để cung cấp một đơn giản, dễ sử dụng và sạch-web dựa trên giao diện để quản...

adx

adx 1.06

adx là một mã nguồn mở, di động, trọng lượng nhẹ, tùy, miễn phí, dựa trên XML và nhỏ phần mềm sổ địa chỉ dựa trên web được viết bằng JavaScript / XSL và được thiết kế để hỗ trợ thông tin liên lạc toàn diện, bao gồm cả định danh người dùng, tin nhắn tức...

Liên kết được tài trợ:

iTop

iTop 2.2.1 Cập nhật

iTop (còn được gọi là IT Operations Portal) là một mã nguồn mở và đầy đủ tính năng ITIL (Infrastructure Library Công nghệ thông tin) giúp bạn quản lý tốt hơn một môi trường CNTT phức tạp và quản lý khách hàng của bạn. Một ứng dụng quản lý dịch vụ dựa trên...